ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO (SOC), realizowanego przez Fundację Dbam o Mój Zasięg.

Głównym celem projektu jest praca zmierzająca do przygotowania uczniów, nauczycieli i rodziców do bezpiecznego, higienicznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci. Jednym z ważniejszych osiągnięć ma być pozytywny wpływ na samopoczucie psychiczne i fizyczne oraz relacje z innymi. W ogólnopolskiej społeczności szkół zrzeszonych w projekcie będziemy wspólnie poszukiwać równowagi między światem cyfrowym i tym rzeczywistym.

W ramach projektu przygotowanego przez Fundację Dbam o Mój Zasięg będą:

– przeprowadzone gruntowne badania uczniów dotyczące oceny jakości relacji szkolnych,

– przeprowadzane darmowe webinaria,

– przeprowadzane konferencje naukowe,

– udostępniane materiały edukacyjne,

– prowadzone działania w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci,

– wypracowane i wdrażane zasady używania zasobów sieci na terenie szkoły,

– wdrażane kompetencje przyszłości (cyfrowe ale również kompetencje miękkie),

– wspierana i tworzona kultura bycia poza siecią (zapewniającej balans alternatywy dla świata cyfrowego).