ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego DEUTSCHFREUND

15 listopada 2023 roku odbyła się XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego
DEUTSCHFREUND, w którym wzięło udział 14 uczniów naszej szkoły – reprezentantów klas 1- 3.
Z ogromną radością chcielibyśmy poinformować o sukcesach uczniów w w/w konkursie,
zorganizowanym w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Łowimy Talenty 2023/2024
przez Łowców Talentów – Jersz:
1) Nikola Biskup z klasy 2 F zajęła 1 miejsce w województwie pomorskim, otrzymuje dyplom
uznania za uzyskanie dobrego wyniku
2) Daria Gburczyk z klasy 2B zajęła 2 miejsce w województwie pomorskim w klasach drugich
3) Julia Okrój z klasy 3B zajęła 2 miejsce w województwie pomorskim, otrzymuje dyplom
uznania za uzyskanie najlepszego wyniku w klasach trzecich
4) Katarzyna Klawikowska z klasy 1A zajęła 2 miejsce w województwie pomorskim, otrzymuje
dyplom uznania za uzyskanie najlepszego wyniku w klasach pierwszych
5) Adrianna Treder z klasy 1C – 4 miejsce w województwie pomorskim w klasach pierwszych
Uczniom serdecznie gratulujemy osiągnięć i życzymy kolejnych sukcesów w nauce języka
niemieckiego!
Wręczenie dyplomów odbędzie się podczas uroczystego apelu, podsumowującego I semestr nauki
w bieżącym roku szkolnym.
Opiekunami merytorycznymi w/w uczniów są nauczyciele języka niemieckiego – p. E. Strupińska
i p. A. Lewandowski.