ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

“WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI”

“WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI”

Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe gospodarowanie odpadami. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych.
Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci! Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły.
„IM WIĘCEJ SPRZĘTU UZBIERAMY, TYM WYŻSZY BON OTRZYMAMY!’’

Uprzejmie informujemy, iż akcja ekologiczna „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” może trwać najpóźniej do dnia 23.01.2024 r. , natomiast odbiór zebranego sprzętu jest zaplanowany w dniu 24.01.2024 r.

Załączniki do pobrania