"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II