ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

Przedłużenie zawieszenia zajęć do 24 maja, harmonogram egzaminu maturalnego

W związku ze zmianą harmonogramu egzaminu maturalnego, Dyrektor Szkoły podjął decyzję o zmianie terminu dni wolnych od zajęć dydaktycznych - pierwotnie planowane dni wolne od zajęć - 4-6 V będą dniami pracy zdalnej. Dni wolne od zajęc dydaktycznych w związku z terminem matury to 8, 9, 10 VI 2020.

Oficjalny komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przedłużenia zawieszenia zajęć i zmiany harmonogramu egzaminu maturalnego.
https://www.kuratorium.gda.pl/egzaminy-2020/

Kategoria: