ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

Komunikat dla maturzystów

Drodzy Absolwenci,

1. Zgodnie z  regulacjami prawnymi ws przeprowadzenia tegorocznych matur bardzo proszę do 25.05 o telefoniczne powiadomienie i  przesłanie na adres emailowy szkoły informacji o  chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub dwóch przedmiotów – tylko wtedy, jeżeli ktoś z WAS będzie uczestniczył w  postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Proszę również o przedstawienie dokumentów z zagranicznej uczelni wyższej o wymogach.

2. Zgodnie z procedurami, każdy z WAS ma obowiązek  poinformowania czy choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar, łzawienie. Musimy posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować tego jako objawy "niepokojące". Informację proszę przesłać  do 25.05 do godz. 12.00 na adres email szkoły.

Małgorzata Koss

 

Kategoria: