ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

RODO

Informator szkolny 2020/2021

Drogi uczniu

Już niedługo zakończysz edukację w szkole podstawowej, zatem nadszedł czas, abyś zastanowił się nad dalszym kształceniem. Zdajemy sobie sprawę, że wybór odpowiedniej szkoły może sprawiać problem. Do wyboru będziesz miał nie tylko Licea Ogólnokształcące, które w swojej ofercie kierunków kształcenia proponują klasy o profilu m.in. matematyczno - informatycznym, biologiczno - chemicznym, językowym, dwujęzycznym, humanistycznym, ogólnym z przygotowaniem ratowniczym, ale również Technika posiadają ciekawe kierunki kształcenia takie jak m.in.: technik ekonomista, technik handlowiec, technik reklamy, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik analityk, technik fotografii i multimediów, technik informatyk, technik programista, technik mechanik, technik mechatronik, technik elektronik, technik logistykprofil wojskowy, technik budownictwa – profil wojskowy, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Warto też wspomnieć o Branżowych Szkołach I Stopnia, które posiadają ciekawe kierunki kształcenia w zawodach takich jak: mechanik monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz, kucharz, sprzedawca, fryzjer, pracownik pomocniczy w gastronomii i innych w niewymienionych zawodach kształconych w oddziałach wielozawodowych.
Szkoły powiatu lęborskiego oferują wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dobrze wyposażone pracownie komputerowe i pracownie szkolne, w których realizowane są zajęcia praktyczne. W szkołach działają liczne koła zainteresowań, uczniowie mają też możliwość udziału w wymianie międzynarodowej młodzieży. Nasze szkoły gwarantują solidne przygotowanie do egzaminów zawodowych i maturalnych oraz olimpiad i konkursów przedmiotowych. Lębork jest dogodnie połączony komunikacyjnie z gminami i sąsiednimi powiatami, Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego dysponuje internatem międzyszkolnym dla uczniów spoza Lęborka. W nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021 pragniemy zwrócić uwagę na priorytetowe kierunki kształcenia w branżach kluczowych dla Powiatu Lęborskiego i Województwa Pomorskiego tj. technik programista, technik analityk, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik budownictwa – profil wojskowy. Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta zapraszamy do odwiedzania szkół oraz stron internetowych naszych placówek. Wiele interesujących informacji o szkołach ponadpodstawowych uzyskasz również w swojej szkole podstawowej. Mamy nadzieję, że niniejszy informator pomoże Ci w dokonaniu właściwego wyboru i odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie. Powiat Lęborski jako organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe od kilku lat prowadzi nabór do szkół drogą elektroniczną, w tym celu konieczne jest logowanie na stronie https://nabor-pomorze.edu.com.pl

 

INFORMATOR SZKOLNY 2020/2021

Kategoria: