ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

PCPR Lębork

PCPR Lębork

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, w ramach nawiązanej współpracy zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie na Państwa stronie internetowej/portalu społecznościowym, informacji, że od listopada 2021r. rusza w naszej jednostce bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, które będą funkcjonować na terenie powiatu lęborskiego.
Nabór nowych rodzin zastępczych jest kluczowym zadaniem mającym na celu tworzenie miejsc dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą być wychowywane przez rodziców biologicznych w poszczególnych gminach miejskich i wiejskich na terenie naszego powiatu. Nabór i szkolenie nowych rodzin przyczyni się właściwej realizacji nałożonych na nas zadań ustawowych.

Pozdrawiam Joanna Dalkowska kierownik działu pieczy zastępczej PCPR Lębork