ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że wniosek zgłoszony przez II LO w Lęborku w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” w 2021 roku został zaakceptowany. Dzięki jego realizacji unowocześnimy wyposażenie biblioteki szkolnej oraz doposażymy księgozbiór. Pełna informacja poniżej:https://www.kuratorium.gda.pl/ogloszenie-wynikow-naboru…/