ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

W dniach 10 – 17 X odbędzie się XVIII Lęborski Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, którego plakat zamieszczamy poniżej. Przypominamy, że II LO jest tradycyjnie organizatorem Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Twórczości Karola Wojtyły.

Zapraszamy!