Czytam – polecam

Czytam – polecam

Chciałabym zapoczątkować cykl „Czytam – polecam” i podzielić się z Wami opinią o przeczytanej właśnie książce.
Zachęcam także zarówno uczniów naszej szkoły, jak i nauczycieli i rodziców do przyłączenia się.
Przeczytałeś właśnie książkę, która wywarła na Tobie wrażenie, zapadła w Continue reading

Continue reading...

Notatka z obrad jury

Notatka z obrad jury

XI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Twórczości Chrześcijańskiej im. Karola Wojtyły

Obostrzenia pandemiczne oraz wprowadzenie nauczania zdalnego spowodowały konieczność zmian w regulaminie konkursu. Zdecydowaliśmy, by uczniowie przesłali nagrania swoich recytacji. Wydłużony został termin nadsyłania filmów. Ostatecznie otrzymaliśmy 10 Continue reading

Continue reading...

Zmiana przyjmowania interesantów w szkole.

Działając podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:
§ 1 Continue reading

Continue reading...

Uwaga

Uczniowie i Rodzice II LO w dniu jutrzejszym tj. (piątek) 09.10.2020 lekcje w naszej szkole zostały odwołane decyzja dyrektora.

Od poniedziałku tj. 12.10.2020 zajęcia odbywać się będą według planu.

Proszę o śledzenie informacji na stronie szkoły oraz FB.

Dyrektor szkoły

Tomasz Tutak

Continue reading...